dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9

 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน และอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีจัดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบของโครงการดังกล่าว ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 56 คน จัดขึ้น ณ ห้องมรกต โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24 ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมการทดสอบ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าทดสอบได้ที่ https://goo.gl/DMFRMA

 

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี