dot dot
dot
บริการออนไลน์
dot
สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
ต่ออายุสมาชิก , ต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชี , แก้ไขที่อยู่ , แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่รับสอบบัญชี
สมัครเข้าทดสอบออนไลน์
แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชี / ผู้ทำบัญชี
ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้สอบบัญชี
ตรวจค้นหลักสูตรการศึกษาที่สภาฯรับรอง
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี
dot
dot
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์สภาฯ

dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 38(3/2560)

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

ครั้งที่  38 (3/2560)ดูประกาศคลิกที่นี่

 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
CPA ครั้งที่ 38 (3/2560)


 

กำหนดการทดสอบ :

วันทดสอบ วิชา
วันเสาร์ที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

- การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
- การสอบบัญชี 1  (ขอบเขตวิชาเดิม)
- การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

 โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา

**ผู้เข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 38(3/2560)   โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและรายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-6852500 หรือ
02-6852529 – 30 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ภายในวันที่  12 ตุลาคม พ.ศ.  2560 
หากเลยเวลาที่กำหนดสภาฯ จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและรายวิชาที่ประกาศนี้

 
ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี